258 tisuća invalida rada

22.03.2013.

(GLAS SLAVONIJE) ZAGREB - Jučer je obilježen Nacionalni dan invalida rada, a u Hrvatskoj je registrirano njih 258 tisuća. Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, invalidima rada smatraju se oni osiguranici koji na osnovi invalidnosti ostvare pravo na invalidsku mirovinu ili pravo na profesionalnu rehabilitaciju.

Često se pogrešno u medijima u invalide rada svrstavaju osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje. Tjelesno oštećenje može prema svojoj težini prouzročiti invalidnost, ali ono samo po sebi, kao tjelesno oštećenje, nije uvijek i invalidnost. Hrvatski savez udruga invalida rada ističe da se obilježavanjem Nacionalnog dana invalida rada ostvaruje elementarna komunikativna povezanost šire društvene zajednice s najvećom populacijom osoba s invaliditetom - invalidima rada, njihovim problemima, pravima, aktivnostima i nastojanjima na prevenciji invaliditeta i zaštiti na radu. Inače, HSUIR trenutačno ima 36 temeljnih udruga s 27.000 članova. (MS)