4. sastanak mladih Jugoistočne Europe

05.10.2012.

NHS - Od 30. rujna do 4. listopada 2012. godine u Ohridu, Makedonija, održan je 4. sastanak mladih Jugoistočne Europe u organizaciji Njemačke sindikalne središnjice DGB.
Na sastanku su sudjelovali predstavnici Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Rumunjske, Bugarske, Makedonije i Njemačke. Hrvatsku su predstavljali Katarina Rumora (NHS), Ivan Blažević (SSSH) i David Jakov Babić (HUS).

Sudionici sastanka izložili su stanje u svojim državama vezano uz  nezaposlenost mladih, a isto tako je izložena i situacija na području Europske unije. Promjene koje se događaju na tržištu rada pokazuju tendenciju deregulacije tržišta rada, povećanje prekarnih oblika rada kao i drugih oblika rada koji se ne zasnivaju na ugovoru o radu. Mladi između 15 i 24 godine starosti  najviše su pogođeni krizom, a vlade sve više kao način rješavanja ovog problema vide u pripravništvu, prekarnom i jeftinom radu koji mladim ljudima ne daje nadu za bolju budućnost.

 

Predstavljeni su razni programi koji su kreirani kako bi se pomoglo mladima da budu uključeni u tržište rada ili programe osposobljavanja i edukacije. Isto tako, naglašena je važnost uloge sindikata u stvaranju i primjeni takvih programa.

 

Isto tako, raspravljalo se i o načinima kako privući mlade u sindikate te aktivirati već postojeće članstvo za sudjelovanje u sindikalnom radu. Predstavljeni su i primjeri dobre prakse na tom području.

 

Mladost je pokazala svoju kreativnost i snagu i pokazala da ima želje i snage za borbu za bolje sutra i bolji položaj mladih na tržištu rada.

 

Katarina Rumora