Država daje do 9.000 eura za svakog novozaposlenog

02.08.2012. Vlada predlaže i poticaje za mikropoduzetnike s minimalnim ulaganjima od 50.000 eura / Foto Novi list

Vlada donosi zakon o poticanju investicija

Autor: Gabrijela Galić

Devet tisuća bespovratnih eura moći će dobiti poduzeća koja ulažu u županije u kojima je registrirana nezaposlenost iznad 20 posto. Prijedlog je i da poduzetnik koji investira više od tri milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti bude 10 godina oslobođen poreza na dobit

(Novilist.hr) ZAGREB Poduzetnik koji investira preko tri milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti bit će oslobođen plaćanja stope poreza na dobit od 20 posto u razdoblju od 10 godina, uz uvjet da otvori najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s investicijom.

 

Za investicije od jednog do tri milijuna eura stopa poreza na dobit umanjivat će se 75 posto, također u desetogodišnjem razdoblju pod uvjetom da investitor otvori najmanje 10 novi radnih mjesta. Za investicije do milijun eura porez na dobit umanjit će se u desetogodišnjem razdoblju za 50 posto. Takav investitor mora otvoriti najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s investicijom.

 

Modernizacija

 

No, smanje li poduzetnici koji koriste poticaje broj obaveznih novih radnih mjesta, morat će platiti porez na dobit u punom iznosu uvećan za iznos zakonske zatezne kamate i to za čitavo razdoblje za koje mu je porezna povlastica odobrena.

Porezni poticaji samo su jedna od novina novog Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog kruga o kojem će najesen u hitnom postupku odlučivati saborski zastupnici, a danas će o njemu raspravljati Vlada.

Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo poduzetništva i obrta za poticanje investicija u ovoj godini imaju osiguranih 15 milijuna kuna, a nakon ulaska Hrvatske u EU poticajna sredstva povlačila bi se i iz strukturnih fondova.

Investitoru će se porezni poticaji moći odobriti i bez otvaranja novih radnih mjesta, ali uz uvjet da provodi modernizaciju tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona.

Pritom će obaveza investitora biti da tijekom cijelog razdoblja korištenja poticajnih mjera očuva jednak broj radnih mjesta koje je imao u trenutku podnošenja, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticaja.

Uvode se i carinski poticaji, pa se pri uvozu opreme i strojeva koji predstavljaju dio opravdanih troškova investicijskog projekta neće plaćati carina.

U projektu poticanja investicija cijeli je niz novina u odnosu na postojeća zakonodavna rješenja. Uvode se poticaji za mikropoduzetnike (minimalna ulaganja 50 tisuća eura), porezni i carinski poticaji, poticaji za opravdane troškove novih radnih mjesta kao i usavršavanje povezano s investicijskim projektom, za razvojno-inovacijske aktivnosti, kao i radno-intezivne investicijske projekte.

 

Izravni poticaji

 

Kao što je već najavljivano iz resornih ministarstava, atraktivan segment zakona su dodatni poticaji poduzećima koja zaposle nove radnike.

Ti će poticaji iznositi od tri do devet tisuća eura po novozaposlenom radniku, pri čemu će maksimalnih 9 tisuća bespovratnih eura moći dobiti poduzeća koja ulažu u županije u kojima je registrirana nezaposlenost iznad 20 posto.

Lani je tako visoka nezaposlenost zabilježena u 12 županija. Poduzeća koja dobiju poticaje za radna mjesta, obavezna su ih čuvati pet godina. U protivnom poticaje uvećane za kamate moraju vratiti kao i u slučaju sredstava za usavršavanje.

Izravni poticaji davat će se i za kapitalne troškove investicijskog projekta od najmanje 5 milijuna eura uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta i to u razdoblju od tri godine nakon početka investicije.

Dodjeljivat će se i bespovratna novčana potpora u iznosu od 20 posto troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu – gradnju nove tvornice, industrijskog postrojenja, ugostiteljsko-turističkog objekta, kupnju novih strojeva – i to do najviše milijun eura.

 

Veće potpore za radno--intenzivne djelatnosti

 

Posebne mjere planiraju se i za radno-intenzivne djelatnosti, odnosno djelatnosti u kojima će se otvarati 100, 300, 500 i više novih radnih mjesta. Iznosi potpora za kreiranje novih radnih mjesta u radno-intenzivnim industrijama uvećavat će se za 25, 50 i 100 posto.