Inflacija skliznula s 3,9% na 3,8%

16.07.2012.

U kategoriji stanovanje, voda, energija, plin i druga goriva godišnja stopa rasta iznosila je visokih 14,4%, pri čemu su očekivano najveći rast ostvarile cijene električne energije (+25%) i plina (28,7%), pišu RBA analitičari

Bankamagazin -Prema podacima DZS-a, potrošačke su cijene u lipnju porasle za 3,8% na godišnjoj razini, dok su na mjesečnoj zabilježile blagi pad od 0,6%.
Očekivano, na mjesečnoj razini su najviše porasle cijene usluga, i to za 0,6%, posebno u skupini djelatnosti rekreacija i kultura (+0,9%), što je posljedica sezonskih kretanja odnosno početka turističke sezone i uobičajenog rasta cijena usluga vezanih za turizam, pišu RBA analitičari.

 

S druge strane, energija te javne i komunalne usluge uglavnom su zabilježile stagnaciju ili pad na mjesečnoj razini, pri čemu su cijene tekućih goriva ostvarile pad od 4,2% mjesečno.

 

Na godišnjoj razini cijene u kategoriji stanovanje, voda, energija, plin i druga goriva snažno pridonose godišnjoj stopi inflacije.

 

U spomenutoj kategoriji godišnja stopa rasta iznosila je visokih 14,4% s udjelom u ukupnom indeksu od 15,7%, pri čemu su očekivano najveći rast ostvarile cijene električne energije (+25%) i plina (28,7%).