PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

18.01.2018.

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Bruxelles, 18. siječnja 2018.

Europska komisija predložila je danas nova pravila kojima će se državama članicama dati veća fleksibilnost u pogledu određivanja stopa PDV-a i stvoriti bolje porezno okruženje za poticanje rasta MSP-ova.

 

Današnji prijedlozi konačna su faza Komisijine sveobuhvatne reforme pravila o PDV-u, kojom se predviđa stvaranje jedinstvenog europskog područja PDV-a kako bi se drastično smanjile prijevare povezane s PDV-om, koje u EU-u uzrokuju gubitak prihoda u iznosu od 50 milijardi EUR, te istovremeno poduprla poduzeća i osigurali državni prihodi.

 

Zajednička pravila EU-a o PDV-u, koja su države članice donijele 1992., zastarjela su i pretjerano restriktivna. U skladu s tim pravilima države članice mogu primjenjivati snižene stope PDV-a tek na malen broj sektora i proizvoda. Istodobno se zemlje EU-a nalaze pod pritiskom da na neke vrste robe primjenjuju povoljnije stope PDV-a nego na druge. Komisija sad ispunjava obećanje o davanju veće autonomije državama članicama u području određivanja stopa. Države će odsad biti u ravnopravnijem položaju u pogledu nekih postojećih iznimaka od pravila, odnosno odstupanja u području PDV-a. Osim toga, Komisija danas pristupa rješavanju problema manjih poduzeća suočenih s nerazmjernim troškovima izvršenja obveza povezanih s PDV-om. Troškovi izvršenja obveza povezanih s PDV-om za poduzeća koja se bave prekograničnom trgovinom veći su za 11 % od troškova za poduzeća koja trguju samo na domaćem tržištu, pri čemu su najpogođenija najmanja poduzeća. Budući da mala poduzeća čine 98 % svih poduzeća u EU-u, to je istinska prepreka rastu. Stoga je cilj prijedloga osigurati da više poduzeća može iskoristiti prednosti jednostavnijih pravila o PDV-u koja su trenutačno dostupna samo najmanjim poduzećima. Sveukupno će se troškovi izvršenja obveza povezanih s PDV-om smanjiti za čak do 18 % godišnje.

 

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: „Prije tri mjeseca Komisija je predstavila najveću reformu pravila EU-a o PDV-u u posljednjih četvrt stoljeća, koja je usmjerena na uvođenje konačnog sustava PDV-a. Sad je trenutak da predložimo bolja pravila o stopama PDV-a i bolja pravila za mala poduzeća, što će koristiti milijunima malih poduzeća i potrošača u EU-u.”

 

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: „Predstavnici industrije i interesnih skupina vrše sve veći pritisak na države članice da promijene stope PDV-a u korist jednog ili drugog sektora. Međutim, budući da postojeća pravila ne osiguravaju dovoljno manevarskog prostora, često se više raspravlja o tome koji proizvod ili usluga ispunjavaju uvjete za sniženu stopu nego o velikim gubicima proračunskih prihoda zbog prijevara povezanih s PDV-om. Današnjim će se prijedlogom državama dati maksimalna fleksibilnost pri određivanju stopa PDV-a, što će nam omogućiti da se posvetimo rješavanju većeg problema, a to su navedene prijevare.”

 

 

Veća fleksibilnost

 

Prema postojećim pravilima države članice mogu primjenjivati sniženu stopu PDV-a koja nije niža od 5% na dvije točno određene kategorije proizvoda. Osim toga, neke države članice mogu primijeniti posebna odstupanja, odnosno dodatno snižene stope. Uz standardnu stopu PDV-a od 15% države članice odsad bi trebale moći odrediti:

 

  • dvije zasebne stope u visini od 5 % do 15 %
  • jednu stopu u visini od 0 % do 15 %
  • stopu od 0 % za robu izuzetu od PDV-a („nulta stopa”);
  • sadašnji složeni popis robe i usluga na koje se mogu primjenjivati snižene stope ukinut će se i zamijeniti novim popisom proizvoda (primjerice, oružja, alkoholna pića, igre na sreću i duhanski proizvodi) na koje se uvijek mora primjenjivati standardna stopa od 15 % ili viša stopa;
  • radi zaštite javnih prihoda države članice morat će osigurati i da ponderirana prosječna stopa PDV-a iznosi najmanje 12 %.

 

Na svu robu na koju se primjenjuju stope različite od standardne stope i u okviru novog sustava mogu se nastaviti primjenjivati te iste stope.

 

 

Smanjenje troškova povezanih s PDV-om za MSP-ove

 

Prema postojećim pravilima države članice mogu izuzimati od PDV-a prodaju koju ostvaruju mala poduzeća ako ona ne premašuje određeni iznos godišnjeg prometa, koji se razlikuje od jedne do druge države članice. Međutim, ta su izuzeća dostupna samo domaćim sudionicima na tržištu i rastući MSP-ovi gube pristup mjerama pojednostavnjenja kad prijeđu prag za izuzeće. To znači da za mala poduzeća koja trguju u EU-u ne vrijede ravnopravni uvjeti. U budućnosti bi se zadržali postojeći pragovi za izuzeće, ali bi se današnjim pravilima uvelo sljedeće:

 

  • prag prometa u iznosu od 2 milijuna EUR do kojeg bi mala poduzeća mogla imati pravo na mjere pojednostavnjenja (primjerice pojednostavnjenje obveza u području prijave PDV-a, izdavanja računa i vođenja evidencije) bez obzira na to jesu li izuzeta od PDV-a ili ne;
  • mogućnost da države članice oslobode mala poduzeća izuzeta od PDV-a od obveza povezanih s PDV-om koje se odnose na identifikaciju, izdavanje računa, knjigovodstvo i prijave;
  • prag prometa u iznosu od 100 000 EUR kojim bi se poduzećima koja posluju u više od jedne države članice omogućilo pravo na izuzeće od PDV-a;
  • ti će se zakonodavni prijedlozi sada podnijeti Europskom parlamentu i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru na savjetovanje te Vijeću na donošenje.