Počinje prebrojavanje sindikata javnih službi

02.10.2012.

(GLAS SLAVONIJE) ZAGREB - Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti objavilo je javni poziv svim sindikatima zainteresiranima za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama za dostavljanje podataka o broju radnika članova radi utvrđivanja sastava pregovaračkog odbora sindikata.

 

Svi zainteresirani sindikati do 28. listopada Povjerenstvu trebaju dostaviti podatke o broju članova. Kako stoji u javnom pozivu Povjerenstva, on se odnosi na sve sindikate koji imaju radnike članove zaposlene u javnim ustanovama čija je glavna djelatnost na područjima utvrđenima Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti 2007. Riječ je o pet područja djelatnosti: M (Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti), O (Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje), P (Obrazovanje), Q (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi) i R (Umjetnost, zabava i rekreacija). Na javni poziv mogu se javiti sindikati iz djelatnosti u kojima se sredstva za plaće i ostala materijalan prava u iznosu većem od 50% osiguravaju u državnom proračunu.(G.Ga.)