Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

19.01.2018.

RUPA U ZAKONU

(SDLSN) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorio je Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na to da radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima, a ne po Zakonu o ustanovama, ne mogu konzumirati pravo na sudjelovanje radnika u odlučivanju imenovanjem odnosno izborom predstavnika radnika u tijelo koje nadzire vođenje poslova.

 

Zakon o radu propisuje da u trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se u skladu s posebnim propisima utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) te u javnoj ustanovi, jedan član organa društva ili zadruge koji nadzire vođenje poslova, odnosno jedan član organa javne ustanove (upravno vijeće, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) mora biti i predstavnik radnika.

 

Predstavnika radnika u organ koji nadzire vođenje poslova imenuje i opoziva radničko vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno, predstavnika biraju i opozivaju radnici na izborima.

 

Sindikat je naveo primjere Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) ili Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), kod kojih se ne radi o javnim ustanovama u smislu Zakona o ustanovama, već pravnim osobama osnovanim od strane Vlade Republike Hrvatske temeljem posebnih propisa - Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakon o elektroničkim komunikacijama, kojima je propisan i sastav organa koji nadzire vođenje poslova u kojem se ne predviđa predstavnika radnika.

 

Budući da se u agencijama koje nemaju status javne ustanove osnivaju radnička vijeća, postavlja se pitanje zbog čega u njima ne postoji i mogućnost imenovanja predstavnika radnika u organ poslodavca odnosno mogućnost izbora takvog predstavnika od strane radnika.

 

Ovakva praksa agencije kojih je osnivač Republika Hrvatska, a koje nemaju status javne ustanove, svrstava u sivu zonu poslodavaca koji ne omogućavaju radnicima konzumiranje prava na sudjelovanje radnika u odlučivanju putem predstavnika radnika u organu poslodavca.

 

S time u svezi, Sindikat traži od Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava da odgovarajućim tumačenjem Zakona o radu ili njegovom izmjenom i dopunom, kao i izmjenama odredbi o sastavu upravnih vijeća agencija u posebnim propisima, omogući radnicima agencija čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske po posebnim propisima, konzumiranje prava na sudjelovanje radnika u odlučivanju putem predstavnika radnika u organu poslodavca.S. Kuhar