Sjednica Odbora NHS-a za zaštitu na radu

06.04.2018.

NHS – 6. travnja 2018. godine u Nezavisnim hrvatskim sindikatima održana je sjednica Odbora NHS-a za zaštitu na radu u kojemu sudjeluju imenovani predstavnici sindikata udruženih u NHS. Cvetan Kovač, koordinator Odbora, prisutne je upoznao kako je nekoliko sindikata udruženih u NHS potpisalo ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu otvorenog Poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – Faza III“ te da je zaštita na radu osnovna tema njihovih projekata. Prisutni predstavnici tih sindikata kratko su predstavili svoje projekte.

Budući da je završilo javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a i resorno ministarstvo je zatražilo očitovanje socijalnih partnera na predložene izmjene, glavna tema ove sjednice Odbora bila je rasprava o predloženim izmjenama i dopunama u odnosu na prethodnu verziju ovoga zakona. NHS je sa svojim primjedbama sudjelovao u javnom savjetovanju.

 

Katarina Rumora, predstavnica NHS-a u radnoj skupini zaduženoj za izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu, prisutne je detaljno izvijestila o svim izmjenama i dopunama zakona. U raspravi koja je uslijedila dogovoreni su stavovi koje će NHS uputiti resornom ministarstvu.

 

Marko Palada, predstavnik NHS-a u Savjetodavnom odboru za zaštitu na radu, predstavio je aktivnosti u području zaštite na radu na europskoj razini.