Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

12.01.2018.

Snimljene blagajnice dobile otkaz zbog krađe

AUTOR Marinko Jurasić

(VEČERNJI LIST) Pet blagajnica u španjolskom supermarketu, u dobi od 43 do 54 godine, dobilo je otkaz jer ih je poslodavac tajno snimio u krađi. Nakon što su i tamošnji sudovi zaključili da su s pravom dobile otkaz u poštenom suđenju, obratile su se Europskom sudu za ljudska prava koji im je u predmetu López Ribalda v. Španjolska dao za pravo da im je povrijeđeno pravo na poštovanje privatnosti na radnom mjestu.

Španjolska im mora platiti 4000 eura štete, te jednoj 500, a ostalima 568 eura naknade troškova.

 

 

Pomagale i kupcima u krađi

 

Povod za postavljanje kamera bili su utvrđeni petomjesečni gubici od 7780 do 24.614 eura. Tvrtka je upozorila radnike na vidljive kamere, ali je prešutjela skrivene. Nakon nekoliko tjedana pet je blagajnica pozvano na individualne razgovore kad su im u nazočnosti predstavnika sindikata pokazane snimke. Snimljene su kako pomažu kupcima i kolegama na poslu u krađi, koje su i same činile. Skenirale bi robu na blagajni, ali potom poništavale kupnju, te kupcima i kolegama dopuštale da odu sa stvarima koje nisu platili. Tri od njih pet potpisale su nagodbu s poslodavcem da neće voditi radni spor zbog otkaza, dok se tvrtka obvezala da neće inicirati kazneni postupak. Ali kasnije su sve vodile radne sporove u kojima su sudovi prihvatili snimke kao zakonit dokaz.

 

Tri su zaposlenice i pred Europskim sudom tvrdile kako su nagodbu s poslodavcem potpisale pod prijetnjom kaznenog progona. Stoga su tvrdile kako otkaz ne treba biti prihvaćen kao pošten. Za španjolske sudove vremenski ograničeno snimanje je bilo opravdano zbog sumnje u krađe jer alternativnog rješenja nije bilo, pa je tajno snimanje bilo opravdano, nužno i razmjerno svrsi.

 

Europski je sud dao za pravo blagajnicama jer ih je poslodavac morao izvijestiti o videonadzoru, a to nije učinio. Također, zaključeno je kako je poslodavac mogao svoje pravo zaštititi i drugom mjerom kojom se ne zadire u privatnost zaposlenika. Zaključeno je da španjolski sudovi (ni ustavni sud nije našao povredu ustavnih prava) nisu vodili računa o ravnoteži između privatnosti zaposlenika i prava poslodavca da zaštiti svoju imovinu.

 

 

Ipak imale pošteno suđenje

 

Ali, unatoč tomu, ESLJP je utvrdio da su radnice imale pošteno suđenje jer su mogle osporavati snimku pa i sporazum koji su potpisale, a otkaz se temelji ne samo na tome već i na svjedočenjima zaposlenika.

 

 

Snimanje na radnom mjestu moguće pod zakonskim uvjetima

 

Prema Zakonu u zaštiti na radu poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje “kao sredstvo zaštite na radu” radi kontrole ulaza i izlaza iz radnih prostora, smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, nasilja, krađe i sličnih događaja na radu. Zakon ne dopušta nadzor u prostorijama za osobnu higijenu i presvlačenje. Ako takvi uređaji sve vrijeme prate radnike koji su im stalno u vidnom polju, nužna je suglasnost zaposleničkog vijeća (poznati proizvođač pića stoga je u Zagrebu odlukom suda morao ukloniti kamere iz pogona), odnosno sindikalnog povjerenika. Poslodavac je pri zapošljavanju dužan pisanim putem obavijestiti radnika o audio i videonadzoru.