Vlada povukla zaključak o pokretanju pregovora u državnim poduzećima

20.09.2012.

(NHS) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. rujna 2012. godine donijela zaključak o prestanku važenja Zaključka o pokretanju pregovora o izmjenama i dopunama kolektivnih ugovora trgovačkih društava i ustanova u natpolovičnom vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 89/2012).

U obrazloženju zaključka stoji kako je Vlada Republike Hrvatske na svojoj 44. sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. donijela Zaključak kojim se nadzorna i upravna tijela trgovačkih društava i ustanova, koja su u natpolovičnom vlasništvu Republike Hrvatske zadužuju da u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Zaključka pokrenu pregovore o izmjenama, odnosno dopunama važećih kolektivnih ugovora s ciljem usklađivanja materijalnih prava radnika s materijalnim pravima državnih službenika i namještenika, ugovorenih Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike („Narodne novine" br. 93/2008, 23/2009, 39/2009 i 90/2010) te njegovim Dodatkom I., zaključenim 2. kolovoza 2012. godine.

 

Intencija Zaključka bila je poticanje socijalnog dijaloga te uvažavanje gospodarskog trenutka u svjetlu kolektivnih pregovora. U pojedinim slučajevima provođenje gore navedenog Zaključka izostao je socijalni dijalog te je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nadzornim i upravnim tijelima trgovačkih društava i ustanova, koja su u natpolovičnom vlasništvu Republike Hrvatske, uputila dodatno pojašnjenje. U dopisu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava koji je dostavljen svim nadzornim i upravnim tijelima, ukazano je da se tijekom pregovora o eventualnim izmjenama i dopunama u obzir uzmu pokazatelji uspješnosti poslovanja, tijek dosadašnjih pregovora, trenutna razina materijalnih prava radnika te trend njihovih kretanja od 2008. godine do danas.

 

Budući da unatoč pojašnjenju Ministarstva rada i mirovinskoga sustava u nekim slučajevima nastavljeno provođenje ranije navedenog Zaključka bez konstruktivnog socijalnog dijaloga, Vlada Republike Hrvatske stavlja izvan snage Zaključak o pokretanju pregovora o izmjenama i dopunama kolektivnih ugovora trgovačkih društava i ustanova u natpolovičnom vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine", broj 89/2012).

 

Vlada Republike Hrvatske opredijeljena je za socijalni dijalog te će inzistirati da se svi pregovori o eventualnim izmjenama i dopunama važećih kolektivnih ugovora u trgovačkim društvima i ustanova u natpolovičnom vlasništvu Republike Hrvatske odvijaju u duhu konstruktivnog socijalnog dijaloga, uz uvažavanje argumenata druge strane.