U hrvatskoj industriji 4,4 posto manje zaposlenih

04.09.2012.

DZS

Hina/Lider

Ukupan broj zaposlenih u hrvatskoj industriji u srpnju je bio manji za 0,1 posto u odnosu na lipanj, a na godišnjoj je razini, u odnosu na srpanj prošle godine, manji za 4,4 posto, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS).

 

Po podacima DZS-a, ukupna proizvodnost rada u industriji u razdoblju od siječnja do srpnja ove u usporedbi s istim razdobljem prošle godine manja je za 2,5 posto. Prema glavnim industrijskim grupacijama, u srpnju je, u usporedbi s lipnjem, broj zaposlenih u proizvodnji intermedijarnihproizvodapovećan za 0,1 posto, a u proizvodnji trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,2 posto. U proizvodnji energije broj zaposlenih smanjen je za 0,5, a u proizvodnji kapitalnih proizvoda za 0,4 posto. U proizvodnji netrajnih proizvoda za široku potrošnju, broj zaposlenih u srpnju je ostao na razini iz lipnja.

 

Na godišnjoj razini broj zaposlenih smanjen je u svim grupacijama, najviše, za 7,1 posto, u proizvodnji intermedijarnih proizvoda, a slijede energija s padom za 4,3 posto te proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju s padom za 4,2 posto. Broj zaposlenih u proizvodnji kapitalnih sredstava u srpnju ove u odnosu na srpanj prošle godine pao je za 1,2 posto, a u proizvodnji trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,7 posto.

 

Usporedba prema područjima nacionalne klasifikacije djelatnosti pokazuje da je broj zaposlenih osoba u rudarstvu i vađenju u srpnju u usporedbi s lipnjem u rudarstvu i vađenju veći za 2,7 posto, u prerađivačkoj industriji manji je za 0,2 posto, a u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji manji je za 0,5 posto.

 

Na godišnjoj razini, u srpnju ove u odnosu na srpanj prošle godine, broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji pao je za 4,5 posto. Za isti je postotak na godišnjoj razini pao i broj zaposlenih u rudarstvu i vađenju, a u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji zaposlenih je bilo 2,7 posto manje.

 

Proizvodnost rada u rudarstvu i vađenju u razdoblju od siječnja do srpnja, u usporedbi s istim razdobljem prošle godine manja je za 12,1 posto. U prerađivačkoj industriji manja je za 1,7, a u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji manja je za 3,4 posto.

 

DZS je objavio i podatke o zalihama gotovih proizvoda pri proizvođačima koji pokazuju da je i u srpnju nastavljen pad zaliha, u odnosu na lipanj za 0,2 posto, a u odnosu na prošlogodišnji srpanj za 11,8 posto. Pritom je u prerađivačkoj industriji, koja u ukupnim zalihama ima udio od 95,61 posto, zabilježen pad zaliha na mjesečnoj razini za 0,4 posto, a na godišnjoj za 12,6 posto. Zalihe pak u rudarstvu i vađenju u srpnju su u odnosu na lipanj porasle za 4,4 posto, a u odnosu na prošlogodišnji srpanj za 5,4 posto.