Deklaracija socijalnih partnera u bankarstvu u Europskoj uniji

24.02.2014.

Europski socijalni partneri u bankarskom sektoru potpisali su dana 31. siječnja 2014. Zajedničku deklaraciju o društveno odgovornom poslovanju. Deklaracija je nastavak one potpisane 2005. godine i u obzir uzima trenutne izazove bankarskog sektora koji se još bori s posljedicama krize.

Deklaracija se poziva na zaključke Foruma o općem dijalogu Međunarodne organizacije rada (održan u Genevi 2009. godine) o utjecaju financijske krize na rad radnika u financijskom sektoru.

 

Stranke potpisnice (UNI Europa - Financije, Europska udruga kooperativnih banaka , Europska bankarska federacija i Europsko udruženje štednih banka) smatraju da je Deklaracija pozitivan signal koji će potaknuti socijalni dijalog ne samo na nacionalnoj razini nego i u bankama.

 

Osobito se ističe važnost informacija i konzultacija u međunarodnim bankarskim grupama kao važne točke za pronalaženje rješenja u teškim situacijama.

 

Zajednička deklaracija važnost posvećuje temeljnim pitanjima kao što su: trening, učenje i razvoj, standardi rada, usklađenost između poslovnog i privatnog života, interna komunikacija te jednake mogućnosti.


Socijalni partneri smatraju da dijalog unutar bankarskog sektora u Europi ima važnu ulogu u cilju jačanja atraktivnosti i vraćanja povjerenje u bankarski sektor, a sve kako bi zajedničkim naporima pomogli u procesu rasta profitabilnosti i održivog zapošljavanja u tom sektoru.