Potpisan Dodatak 2. Kolektivnog ugovora u Hrvatskoj poštanskoj banci

05.04.2023.

SBF- zadnji dan ožujka Krešimir Tojčić, glavni sindikalni povjerenik Sindikata bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske u Hrvatskoj poštanskoj banci i Marko Badurina, predsjednik Uprave Banke, potpisali su Dodatak 2. Kolektivnog ugovora sklopljenog u listopadu prošle godine.

Dodatkom 2. produljeno je trajanje Kolektivnog ugovora do kraja 2024. godine. Pojedina materijalna prava radnika poput neoporezivog dodatka uz mjesečnu plaću, mjesečne naknade za sufinanciranje vrtića, maksimalno dopuštene visine naknade za prijevoz, regresa, božićnice, potpore za slučaj smrti radnika kao i za zdravstvene potrebe radnika te otpremnine prilikom odlaska u mirovinu ponovno su povećana. Osim toga, ugovorena je isplata maksimalne neoporezive mjesečne naknade za prehranu.

Sindikat je osobito zadovoljan jer je nakon višegodišnjih pregovora prihvaćen sindikalni prijedlog prelaska na novi sustav utvrđivanja plaća u Banci, koji dugoročno otvara nove mogućnosti i kvalitetniji pristup ugovaranju plaća i drugih materijalnih prava za sve radnike. Zadovoljni postignutom razinom suglasja, čestitamo pregovaračima obiju ugovornih strana.

 

Izvijestio: Glavni ured SBF-a

Foto: Izvor HPB