Potpisan Kolektivni ugovor za OTP banku Hrvatska

14.12.2018.

SBF - Dana 10.12.2018. godine potpisan je Kolektivni ugovor za OTP banku Hrvatska d.d. Kolektivni ugovor je u ime OTP banke potpisao predsjednik Uprave, Balázs Békeffy, dok su u ime Sindikata potpisnici Petar Perković, predsjednik Sindikata bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske i Glavni sindikalni povjerenik SBF Sindikalne podružnice OTP banka Hrvatska i predsjednica Sindikata ex Dubrovačke banke Lela Roko.

Kolektivni ugovor potpisan je s trajanjem do kraja 2021. godine, a njime su zagarantirana materijalna prava poput: trinaeste plaće, regresa za godišnji odmor, dodataka na plaću u posebnim uvjetima, prijevoza na posao i s posla, jubilarnih nagrada, solidarnih potpora, dara za djecu, dara u naravi za radnike, osiguranja radnika, sistematskih pregleda, otpremnina u slučaju otkaza o radu zbog poslovno ili osobno uvjetovanih razloga koje su povoljnije od otpremnina utvrđenih Zakonom o radu i drugo.

Cjeloviti tekst Kolektivnog ugovora svim je zaposlenicima dostupan na intranetu banke u segmentu Interni akti, Centralne funkcije, Direkcija organizacije i ljudskih potencijala, Plaće i nagrađivanje, te na naslovnici portala, segment Vijesti.

Potpisnici su izrazili zadovoljstvo ostvarenom razinom socijalnog dijaloga .