Radionica Socijalni dijalog i cjeloživotno učenje u Hrvatskoj i EU

04.03.2013.

SBF- 27. i 28. veljače u Zagrebu održana je međunarodna radionica u svezi cjeloživotnog učenja i praćenja napretka Zajedničke deklaracije o cjeloživotnom učenju te promicanja sektorskog socijalnog dijaloga. Partneri projekta su UNI Europa, SETC, EBF - BCESA, EACB i ESBG.

 Riječ je o prvoj radionici održanoj u Zagrebu, na kojoj su predstavnici SBF-a i HUP-a, odnosno HUB-a predstavili socijalni dijalog u RH s posebnim osvrtom na bankarski sektor te projekte u svezi cjeloživotnog učenja. Svoja iskustva iznijeli su i socijalni partneri iz Malte i Cipra. Naglašena je potreba daljnjeg razvijanja ovoga  projekta, osuvremenjavanje Zajedničke deklaracije o cjeloživotnom učenju koja je prihvaćena od strane europskih socijalnih partnera u sektoru bankarstva 2003. godine, te potreba primjene Deklaracije na razini tvrtki i država. Raspravljalo se i o potrebi razvijanja socijalnog dijaloga na europskoj razini a posebice potrebi sklapanja kolektivnog ugovora. Projekt se nastavlja u Bugarskoj i Rumunjskoj, a završna konferencija će se održati u Bruxellesu u rujnu ove godine. Po završetku projekta bit će izdana brošura te izrađena web stranica posvećena projektu.