Sastanak bankarskih sindikata u San Floriano del Collio, Italija

15.10.2014.

U organizaciji jednog od talijanskih sindikata u bankarstvu FISAC CGIL (Talijanska federacija sindikata u osiguranju i bankarstvu), a u sklopu Projekta „Produktivnost, konkurentnost i društvena odgovornost u bankarskoj industriji u Europi“ (EU Project 2013/0215) održan je od 2. do 3. listopada 2014. godine sastanak u San Floriano del Collio (slovenski naziv je Števarian) pored Gorizie.

Na sastanku su osim organizatora sudjelovali predstavnici Sindikata bančništva Slovenije (SBS) i Sindikata bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske (Igor Samardžija, član SBF – Sindikalna podružnica ZABA).

 

Na sastanku se razgovaralo o socijalnom dijalogu i položaju radnika u bankarstvu u svakoj o zemalja sudionica, važnosti međusobne suradnje između sindikata obzirom da iste bankarske grupacije (npr. Unicredit Group,Intesa Sanpaolo, ali i druge) posluju u sve tri zemlje i zauzimaju značajan udio na tržištu s velikim brojem radnika koji u njima rade te daljnjem unapređenju socijalnog dijaloga.

Dodatno je istaknuto da stres test banka koji provodi Europska centralna banka za posljedicu može imati daljnje okrupnjavanje bankarskih grupacija u Europi s obzirom da postoji velika vjerojatnost da pojedine banke neće udovoljiti strogim uvjetima stres testa, a što u konačnici može dovesti do smanjenja broja i prava radnika u bankama.