Socijalni dijalog u bankama

07.08.2015.

Dana 29.i 30. lipnja 2015. u Brusselsu, Belgija održan pod pokroviteljstvom Europske komisije, Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje je sastanak bankarske radne skupine s temom „Socijalni dijalog u bankama“. Kako predstavnik SBF-a sastanku je prisustvovao Igor Samardžija.

Članovi radne skupine upoznati s planovima za pripremu sljedećeg sastanka na kojem će se prezentirati promjene u socijalnom dijalogu u bankarstvu u Bugarskoj, Rumunjskoj i Hrvatskoj u kojima su u 2013. godini održane radionice s ciljem unapređenja sektorskog socijalnog dijaloga u bankarstvu te cjeloživotnog učenja.

 

Profesor Marcello Mienna sa Sveučilišta Bacconi iz Milana održao je korisnu i zanimljivu prezentaciju o „Novoj europskoj regulativi u području upravljanja rizicima u bankama“.

 

Osim tog, predstavnici Europske komisije, Glavne uprave za financijsku stabilnost, financijske usluge i unije tržišta kapitala (FISMA) održali su prezentaciju o novim propisima Europske unije koji se odnose na zlouporabu tržišta, povlaštene informacija i manipulacija tržištem.

 

Članovi radne skupine upoznati s projektom „Europska bankarska regulativa i efekti na zaposlene u bankama“ koje će organizirati udruženja poslodavaca u bankama/kreditnim unijama/kooperativnim bankama. Projektu će se priključiti i UNI Finance, a Europska komisija je dala podršku projektu koji bi trebao unaprijediti socijalni dijalog.