Potpisan novi Kolektivni ugovor za Zagrebačku banku

28.12.2017.

I ove godine su tijekom prosinca Banka i Sindikat bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske – Sindikalna podružnica Zagrebačka banka stupili u kolektivne pregovore i sklopili za 2018. godinu Kolektivni ugovor za Zagrebačku banku d.d.

Tako će tijekom 2018. godine svaki zaposlenik Banke moći ostvariti:

Uz nove mogućnosti, pogodnosti za zaposlenike iz ranijih godina se nastavljaju i u 2018. godini pa se tako i nadalje osiguravaju:

Godišnji odmor u trajanju iznad zakonom propisanogNaknada troškova prijevoza na rad i s radaNaknada za prehranuPrigodne isplate i prigodno darivanje djece zaposlenikaPlaćeni dopusti i slobodni dani za prvi dan škole/vrtićaRegresSistematski pregled jednom u dvije godineIzvanredne potporeJubilarne nagradeNaknada za odvojeni život od obitelji

* pogodnosti koje ne ostvaruju zaposlenici istovremeno, mogu se ostvariti na pisani zahtjev zaposlenika, podnesen ULJR Operativnoj podršci u rokovima propisanim ovim aktom

Suočeni izazovima novih regulatornih zahtjeva i izmjenama pojedinih zakonskih propisa pristupili smo, u svrhu usklađenja, i izmjenama pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora.

Značajne izmjene se odnose na:

1) Promjena iznosa izvanredne potpore s osnova bolovanja dužeg od 90 dana

novčana potpora za slučajeve neprekidnog bolovanja zbog težih bolesti dodjeljuje se u iznosu najvišeg neoporezivog iznosa koji je propisan Pravilnikom o porezu na dohodak (2.500,00 kuna)

novčana potpora za slučajeve neprekidnog bolovanja zbog ostalih bolesti dodjeljuje se u iznosu polovice najvišeg neoporezivog iznosa koji je propisan Pravilnikom o porezu na dohodak (1.250,00 kuna)

Za sva prava koja se ostvaruju s osnova težih bolesti utvrđen je i popis bolesti koje se smatraju težim bolestima.

2) Obveza upisa u očevidnik osoba s invaliditetom pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kao uvjeta za ostvarivanje povoljnijih prava s osnova invalidnosti.

Cjeloviti tekst Kolektivnog ugovora za Zagrebačku banku d.d. bit će objavljen tijekom cijele kalendarske godine i biti dostupan svim zaposlenicima putem mrežne stranice Banke, u sklopu Korporativnih pravila, Ljudski resursi.